CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG CHẤT
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Sản phẩm

Hiển thị 13–22 của 22 kết quả
Kaolin KL 600
Kaolin KL 600
5.000 4.800
Kaolin KL460
Kaolin KL460
2.300
Kaolin KL480
Kaolin KL480
LIÊN HỆ
Kaolin KL550
Kaolin KL550
3.500
Kaolin KL650
Kaolin KL650
5.000 4.500
KL260
KL260
2.000
KL280
KL280
2.000
KL500
KL500
2.500
Thạch anh cao cấp
Thạch anh cao cấp
6.500 6.300
Thạch anh nguyên khai
Thạch anh nguyên khai
1.500 1.200