CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG CHẤT
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội

Văn Phòng: Số 69, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0389.559.838

Hotline: 0986.559.838

Email: info@khoangchatcongnghiep.com - kccnvn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-ty-C%E1%BB%95-Ph%E1%BA%A7n-Kho%C3%A1ng-Ch%E1%BA%A5t-C%C3%B4ng-Nghi%E1%BB%87p-Vi%E1%BB%87t-Nam-1761761917397392


GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI