CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG CHẤT
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kaolin

Hiển thị tất cả 8 kết quả
Kaolin KL 600
Kaolin KL 600
5.000 4.800
Kaolin KL460
Kaolin KL460
2.300
Kaolin KL480
Kaolin KL480
LIÊN HỆ
Kaolin KL550
Kaolin KL550
3.500
Kaolin KL650
Kaolin KL650
5.000 4.500
KL260
KL260
2.000
KL280
KL280
2.000
KL500
KL500
2.500